WatchGuard WiFi Cloud (WiFi Pilvekontroller) on tõsine alternatiiv riistvaralisele kontrollerile. Üks suurimaid erisusi on just toetatud AP'de arv võrgus ning geograafiline seotus.

Näiteks füüsilise kontrolleri külge saab siduda piiratud arvu AP'sid ja tavaliselt peab AP asuma samas võrguruumis (subnet'is), kus vastupidiselt pilvekontrolleriga on võimalus siduda piiramatus koguses AP'sid ja AP'de asukohad ei ole piiratud geograafilise asukohaga. Piltlikult öeldes võib öelda nii, et kui ettevõtte peakontor asub USA's ja harukontor Eestis siis saab nende ettevõttete AP'd lisada ühte kontrollerisse ja on keskselt hallatavad/seadistatavad.

Eelpool kirjutatu on tegelikult üks pisike osa, milleks saaks seda lahendust kasutada. Toon allpool välja mõned soovitused ja praktilised näited.

Kõige paremini sobiks WatchGuard WiFi pilvelahendus koos AP'ga kohvikutesse või kohtadesse, kus pakutakse avaliku WiFi't oma klientidele. Eeldatavasti muutub õige pea kohustuslikuks see, kus klient peab ennast avalikus WiFi võrgus tuvastama. Tuvastamine võib käia läbi sotsiaalmeedia autentimise nagu facebook, google+ jne. Teisalt on selles süsteemis väga lihtsaks tehtud avaleht (Splash Page), mida saab disainida vastavalt ettevõtte kujundusele. Avalehte saab kasutada ettevõtte mingi kampaania kuvamiseks ja kasutaja autentimiseks läbi sotsiaalmeedia. 

Näitena toome välja ühe restoraniTallinnas, mis kasutab tänaWiFi pilvelahendust:

Tänu sellele lahendusele on seal lahendatud avalik WiFi võrk ning töötajate võrk. Selle lahenduse ainulaadsus täna teiste sarnaste pakkujate ees on toimiv WIPS (Wireless Intrusion Protection System) lahendus, mida ükski teine tootja ei suuda pakkuda. See lahendus suudab tuvastada WiFi võrgus pahalase ning selle blokeerida. Kui keegi näiteks paneb selles võrgus püsti oma HotSpot'i (oma wifi lahenduse) siis see blokeeritakse, kuna tarkvara võtab seda kui ohtu ja blokeerib selle.

Teiseks saab ettevõtja välja võtta analüütikat, mis näitab külastajate arvu erinevatel ajavahemikel ning võimaldab näidata ka asukohta, kus külastajaid äripinnal käib kõige rohkem. 

Kokkuvõttes on see igati asjalik ja kasulik investeering just kliendi heale teenindusele ja rahulolule suunatud ettevõtetele. Kui siia juurde lisada WatchGuard tulemüür oleks saavutatud parim kaitse kaitsmaks oma ettevõtet väliste ja siseste rünnakute eest.

Kolm peamist punkti, kus WatchGuard lahendusele pole konkurentsi:

1. Võrguturve ja WIPS (Wireless Intrusion Protection System)

    Seal, kus paljud teised tootjad lubavad WIPS'i sisse ja välja lülitada kasutades selleks võimalust panna linnuke siis WatchGuard lubab teha detailsemat seadistamist.

2. ROI: Kampaanialehed ja analüütika

    WatchGuard lahendus hõlmab endas rida tööristu, et wifi ettevõttele kasulikuks teha. Korjates infot külastajate hajrumuste, käikude, veedetud aja jne kohta.

3. Lihtne hallata

    Pilvelahendus ei nõua mitte mingit erilisi riistvaralisi seadmeid. Puudub AP arvu piirang ning ei seo ettevõtte võrku geograafiliselt.